fbpx

Hep B - It's family business - Vietnamese

Posted 18 September, 2020
Similar Resources
View Resource
View Resource
View Resource

Viêm gan
B là gì?

Viêm gan B là sự nhiễm trùng gan do siêu vi viêm
gan B gây ra. Viêm gan B có thể làm tổn thương gan
và gây ung thư gan. Nhiều người nhiễm siêu vi nhưng
không biết là mình mắc bệnh. Tại nhiều quốc gia, cách
lây truyền viêm gan B phổ biến nhất là từ mẹ sang con trong khi sinh.

Viêm gan – những điều căn bản cần biết.
Chữ ‘viêm gan’ có nghĩa là bị sưng gan. Gan giữ vai
trò quan trọng đối với sức khỏe. Khi bị sưng hoặc tổn
thương, gan có thể sẽ không hoạt động bình thường
và điều này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn.
Rượu, các loại ma túy và siêu vi có thể gây ra chứng
viêm gan. Tại Úc, siêu vi phổ biến nhất gây viêm gan
là siêu vi viêm gan A, siêu vi viêm gan B và siêu vi
viêm gan C. Các loại siêu vi này khác nhau, nhưng
có một điểm giống nhau duy nhất là chúng đều ảnh
hưởng đến lá gan.
Viêm gan A lây truyền qua thực phẩm và nước bị
nhiễm trùng. Sau một thời gian ngắn, siêu vi tự động
bị loại ra khỏi cơ thể. Có thuốc chủng ngừa cho viêm
gan A.
Viêm gan C lây truyền qua đường máu tiếp xúc với
máu và có thể gây tổn thương gan hoặc ung thư gan.
Có thuốc điều trị nhưng không có thuốc chủng ngừa
cho viêm gan C.
Tập sách nhỏ này bao gồm những thông tin về viêm
gan B. Có thuốc chủng ngừa cho viêm gan B và thuốc
điều trị cho những người đã mắc bệnh.


Similar Resources
View Resource
View Resource
View Resource

This website may contain the names and images of Aboriginal and Torres Strait Islander people who have passed on.

CLOSE